Дизајн и сарадња у брендирању ентеријера и екстеријера пословних просторија и возног парка за предузеће ДрДоги од 2005.

Design and cooperation in branding interiors and exteriors of business premises and вехицлес fleet for DrDoggy company since 2005.


Током 5 година, 1996 - 2001. интензивна сарадња са писцем и издавачем, господином Зораном Живковићем. Реализован знатан број корица за књиге и омота за издања на компакт дисковима...

For 5 years, 1996 - 2001 intensive cooperation with the writer and publisher mr. Zoran Živković. A considerable number of book covers and CD covers have been realized ...

 


Брендирање и обележавање машина и возног парка за предузеће Србоауто.

Branding and marking machines and vehicles for Srboauto firm.

 


Редизајн, дизајн и сарадња у брендирању ентеријера и екстеријера пословних просторија и возног парка за предузеће Техноманија у периоду 2003 - 2010.

Redesign, design and cooperation in branding interiors and exteriors of business premises and vehicles fleet for the company Tehnomanija in the period 2003 - 2010.

 


Управљање дизајн студијом, редизајн и дизајн, брендирање ентеријера и екстеријера пословних просторија и возног парка, креација оригиналне, лаке картонске амбалаже за предузеће Примакс у периоду 2010 - 2013.

Design studio management, redesign and design, branding of interiors and exteriors of business premises and vehicles fleet, creation of original, light cardboard packaging for the company Primax in the period 2010 - 2013.

 


Редизајн, дизајн и сарадња у брендирању ентеријера и екстеријера пословних просторија и возног парка за предузеће Миноти од 2005. године.

Redesign, design and cooperation in branding interiors and exteriors of business premises and vehicles fleet for the company Minotti since 2005.

 


Током 6 година, 1996 - 2002. у штампарији Мултиграф, интензивна сарадња са Галеника Фитофармацијом у дизајну и прављењу лаке картонске амбалаже.

For 6 years, 1996 - 2002 at Multigraf printing house, intensive cooperation with Galenika Fitofarmacija in design and production of light cardboard packaging.


Редизајн, дизајн и сарадња у брендирању ентеријера и екстеријера пословних просторија БГА Керамика од 2005. године.

Redesign, design and cooperation in the branding of interiors and exteriors of BGA Keramika since 2005.

 


Дизајн и сарадња у брендирању производа и пропагандног материјала за предузеће Колпарт од 2005. године.

Design and cooperation in branding of products and propaganda material for Colpart firm since 2005.

 


Током 6 година, 1996 - 2002. у штампарији Мултиграф, прилагођавање дизајна и припрема за штампу за етикете и лаку картонску амбалажу производа Ревита.

For 6 years, 1996-2002 at Multigraf printing house, customizing the design and prepress for labels and light cardboard packaging of Revita products.


Дизајн и сарадња са Међународним комеитетом Црвеног крста у брендирању ентеријера од 2014. године.

Design and cooperation with the International Committee of the Red Cross in interior branding since 2014.

 


Дизајн и сарадња у брендирању ентеријера и екстеријера пословних просторија и возног парка за предузеће Владо Баумашинен од 2003. године.

Design and cooperation in branding interiors and exteriors of business premises and vehicles fleet for the company Vlado Baumaschinen since 2003.