ОД ДИЗАЈНА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ! Дугогодишња каријера графичког дизајнера, са великим бројем реализованих пројеката. Стваралаштво од посетнице / визит карте, до билборда :) Као млад дизајнер почео у дизајн студијима београдских штампарија БМГ и Мултиграф, потом водио дизајн студио у Удружењу независних издавача Србије, Ситко-М, Primax Београд... Од 2012. године из сопственог студија реализујем све врсте реклама и штампе. Брендирање возила, локала, ентеријера и екстеријера, дигитална, офсет, флексо и сито штампа, гравирање... Рекламне табле, фирмопис, каталози, проспекти, јеловници, једноставно све :) ...                                                                                                                                                            FROM DESIGN TO REALIZATION! A long career as a graphic designer, with many realized projects. Creativity from business card, to billboard :) As a young designer started in design studios of Belgrade printing companies BMG and Multigraf, then ran a design studio at the Association of Independent Publishers of Serbia, Sitko-M, Primax Belgrade ... From 2012 from own studio realize all kinds of advertising and print. Branding of vehicles, outlets, interiors and exteriors, digital, offset, flexo and screen printing, engraving ... Billboards, branding, catalogs, brochures, menus, simply everything :)